Privacy

Binnen Schoolvereniging Rehoboth vinden we de privacy van leerlingen, hun ouders of verzorgers en van onze medewerkers van groot belang. Het is niet alleen een recht voor iedereen, maar ook belangrijk voor een gevoel van veiligheid en welbevinden.

Voor het uitvoeren van ons werk, het onderwijs geven aan kinderen en het begeleiden, hebben we informatie nodig; over onze leerlingen, maar ook over u als ouders en verzorgers en over onze medewerkers. We zijn verplicht bepaalde informatie vast te leggen die relevant zijn voor de inschrijving, het ontvangen of geven van onderwijs en de begeleiding. Daarnaast zijn er gegevens, die niet verplicht zijn, maar wel handig of omdat het u en andere ouders een beeld geeft van wat we op school allemaal doen; denk daarbij bijvoorbeeld aan foto’s van activiteiten.

Om dit alles te regelen hebben we een Beleidsdocument IBP en een Privacyreglement opgesteld.

Meldingen of klachten
Mocht u merken, dat de vereniging of de school zich niet houdt aan het privacyreglement, dan kunt u dat allereerst melden bij de Algemeen Directeur of de directeur van de school. Dat geldt ook voor signalen over verkeerd gebruik van gegevens, waaronder foto’s. Maar ook wanneer u een vermoeden heeft van of informatie heeft over gegevens die onterecht in handen zijn gekomen van derden.Is het om bepaalde redenen niet mogelijk om dit via de directeur te melden, of heeft u een klacht over hoe de directeur uw melding afgehandeld heeft? Dan kunt u ook mailen naar ons meldpunt. Deze is bereikbaar via meldpunt-ibp@rehoboth.nu. U kunt ook het online meldingsformulier op de website van de school of van de stichting hiervoor gebruiken. Het formulier is zowel digitaal in te vullen als op papier met de download-versie. Voor zeer dringende situaties is er ook een telefoonnummer beschikbaar. Deze staat vermeld op de website van de school en de vereniging.

Klik hier voor het digitale meldingsformulier.
Klik hier voor de te printen versie van het meldingsformulier.(Na het invullen kunt u deze in een gesloten envelop opsturen naar onderstaand adres t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming)

Functionaris voor Gegevensbescherming
Om toe te zien op de naleving van de wet op de privacy en het binnen Schoolvereniging Rehoboth vastgestelde beleid en voor het afhandelen van meldingen of klachten hebben we een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld:

Catharinus Doornbos
Functionaris voor Gegevensbescherming
Vlaak 14
8321RV Urk
meldpunt-ibp@rehoboth.nu
06-83796513