Onze school

Wij zijn een Vreedzame school, wat inhoudt dat we voor de sociale vaardigheden van onze kinderen werken met de methode Vreedzame School. Naast goed onderwijs in taal, rekenen, lezen en schrijven werken wij met Continu Verbeteren in de groep. Aan de hand van deze methode wordt aan de leerlingen zelf input gevraagd om de school te blijven verbeteren 

Onze school beschikt over een kindertherapeut, zij biedt psychosociale hulp aan kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten met als doel dat het kind /de jongere ongehinderd en vol vertrouwen zich kan ontwikkelen. Zij stimuleert kinderen bij de ontwikkeling van de executieve functies als dit nodig is. Eventueel kan er in overleg met de ouders een verwijzing plaatsvinden.

Onze kindertherapeut werkt nauw samen met instanties als Progress en met verschillende partijen binnen de scholenvereniging, zoals IB-ers, rouwtherapeut Erika van der Sloot, schoolmaatschappelijk werk enz. “Vroegtijdig problemen aanpakken voorkomt grotere problemen op latere leeftijd!”

De missie van de Groen van Prinstererschool is als volgt: “In vertrouwen samen bouwen”

De school heeft drie kernwaarden: samenwerken, zelfstandigheid en eigenaarschap. 

Samenwerken: Samen richting hetzelfde doel. Je hebt elkaar nodig, ondanks onze verschillen. 

Zelfstandigheid: Steeds meer eigen verantwoordelijkheid tijdens het leerproces zorgt voor een goede basis voor op het voortgezet onderwijs en bij het functioneren in de maatschappij.

Eigenaarschap: Het kind is in bepaalde mate verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Dit begrip is nauw verweven met bijvoorbeeld motivatie, betrokkenheid en (Hintze, Burke, & Beyerlein, 2013).

Wij werken als school opbrengst gericht (OGW) en wij willen graag Continu Verbeteren. In de groepen worden daarom de doelen en resultaten bijgehouden en gevisualiseerd op een databord. Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. De doelen worden samen met de kinderen opgesteld. Doelen worden gesteld voor de hele groep en voor het kind individueel. Deze gestelde doelen ziet u terug in ons portfolio dat twee keer per jaar mee naar huis gaat. 

Continu verbeteren werkt cyclisch het schooljaar door zichtbaar op het databord in de klas: we beginnen het jaar met een groepsmissie en groepsafspraken. We stellen groepsdoelen vaker op. Het hele jaar door werken we aan ons leerlingportfolio en presenteren dit aan ouders eenmaal per jaar d.mv. een door leerling geleid oudergesprek. Maandelijks hebben we een door leerling geleide groepsvergadering. Om een grondig probleem aan te pakken werken we met een plan do study act. Dit zetten we als school uit als team en in de groep. 

Ouderbetrokkenheid

Naast de focus op onze leerlingen besteden we ook veel aandacht aan betrokkenheid van ouders/verzorgers. We organiseren diverse activiteiten waarbij ouders betrokken zijn, zoals startgesprekken, 3 x 10 minuten gesprekken (november, februari en mei, waarvan februari verplicht is), koffie-ochtenden, vieringen in de kerk of op school. Ouders worden gevraagd mee te denken via de MR.

Het ‘GROEN’ lied 

We hebben ook een eigen schoollied wat bij verschillende evenementen/activiteiten op school gezongen wordt. Klik op het onderstaande Groenlied.

Het ‘GROEN’ lied      

Actuele informatie over de school vindt u op: www.scholenopdekaart.nl