Ons team

De Groen van Prinstererschool gelooft naast de ontwikkeling van de kinderen ook in het blijven ontwikkelen van het team. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan bijscholing, zowel individueel als schoolbreed. We werken er graag aan om uw kind een zo fijn mogelijke schoolervaring te geven waarbij samenwerking tussen kind, ouder en leerkracht erg belangrijk is.
Binnen ons eigen team hebben wij een kindertherapeut, leescoördinatoren en rekencoördinatoren. 

De leerlingen zijn verdeeld over 8 á 9 groepen, waarvan 2 kleutergroepen. De directie bestaat uit drie personen: de directeur, twee intern begeleiders gecombineerd met het teamcoördinatorschap.

Overzicht teamleden (wordt nog ingevuld)