Zoeken
stuur door naar een bekende

Welkom op de Groen van Prinstererschool.

 

ONZE MISSIE:      ' IN VERTROUWEN SAMEN BOUWEN ..' 

 In onze gemeenschapsruimte is een boom zichtbaar met een verhaal:

De Groen groeit… n.a.v. Psalm 1
Onze school zou je kunnen vergelijken met een boom. Een boom in de lente, die we stevige wortels toewensen. We wensen wortels die stevig in de grond verankerd zijn. De vruchtbare aarde voedt haar. Ze is geplant aan waterstromen en kan op tijd haar vruchtgeven. Waarvan het blad in de winter niet afvalt. Alles wat ze voortbrengt smaakt.

de groen groeit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wortels: We staan stevig met onze wortels verankerd. Ons leven en werken op de Groen is gebaseerd op de liefde en genade van God voor de mens. Voor Hem is ieder mens van waarde. Op de Groen mogen we in dat vertrouwen samen bouwen, samen leven en samen leren.

Stam:  De stam is geënt op  de drie kernwaarden van ons onderwijs: samenwerken, zelfstandigheid en eigenaarschap.
Takken:  De takken symboliseren hoe wij de kernwaarden in de praktijk brengen, Dit wordt zichtbaar door: de BOS, Continu verbeteren en EDI, het passend onderwijs, gouden weken voor groepsvorming, onze klassen.

Bladeren:  De bladeren laten zien welke bijzondere taken worden vervult door het personeel vervult, zoals vertrouwenspersoon, pestcoördinator, rekencoördinator.

Vogelnestjes:   De leerlingen in de groepen, die wij leren hoe zij kunnen functioneren in de maatschappij totdat zij uitvliegen.

Appels: De appels rijpen in de boom als toekomstige oogst. Dat wat al geoogst is, ligt in de mand. De groei staat symbool voor een lerende school, waarin wij als team mee leren en meewerken om ons onderwijs samen te verbeteren. Het personeel vervult diverse taken, zoals: leescoördinator, vertrouwenspersoon, hoogbegaafdheid coördinator, rekencoördinator, etc.

Ladder: Op de ladder is zichtbaar waar we dit schooljaar aan werken. Dit staat symbool voor wat in in de steigers staat, zoals groeps-doorbrekend werken met spelling en werken met de PDSA-cirkel.

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben ook een eigen schoollied wat bij verschillende evenmenten/activiteiten op school gezongen wordt. Klik op het onderstaande Groenlied.

Het 'GROEN' lied                                          

Voorlopige aanmelding

Klik op 'Meer info' om uw kind voorlopig aan te melden. Dit geldt voor ouders van wie het kind voor 1 mei 2023 4 jaar wordt.