Zoeken
stuur door naar een bekende

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een adviesrecht en een instemmingsrecht naar de school toe, zoals is vastgelegd in de "Wet medezeggenschap." De MR heeft als taak namens de leerkrachten en de ouders het schoolbeleid kritisch te volgen en te controleren. De MR adviseert en beslist mee in schoolzaken.

De leden van de MR op de Groen van Prinstererschool zijn:

Ouders: Janita van de Berg , Esther Kramer  en Klaas Kramer

Personeel :  Ingrid Herder ,Hanna Kramer en Nienke Logtenberg

De directie is als adviseur verbonden aan de MR.