Zoeken
stuur door naar een bekende

Oudercontacten

 Afstemmingsgesprek.
In de eerste 3 weken van het schooljaar plant de leerkracht zelf met alle ouders een afstemmingsgesprek. Hierbij zijn ouders, leerling en leerkracht aanwezig. De gesprekken worden gevoerd aan de hand van het formulier afstemmingsgesprekken dit formulier kunnen ouders of leerlingen vooraf in vullen. Van het afstemmingsgesprek komt een verslag in parnassys te staan. Hierin worden de vragen die tijdens het gesprek zijn besproken beantwoord. Het afstemmingsgesprek is in het ouderportaal door de ouders te lezen.

Nieuwjaarsreceptie en informatie.
In de vierde week van het schooljaar wordt in iedere groep een nieuwjaarsreceptie gehouden. Hierbij zijn ouders en kinderen aanwezig en leren ze elkaar kennen. Ouders, kinderen en leerkrachten zijn 15 minuten gezamenlijk in de klas en ontmoeten elkaar. Leerkracht zorgt dat er koffie, thee en limonade in de groep is. De eerste 15 minuten staan ontmoeting centraal. 
Na de ontmoeting gaan de kinderen naar buiten en geven de leerkrachten een voorlichting van een half uur. In dit half uur geven ze informatie over het schooljaar (wat en hoe de kinderen gaan leren, met welke methodes, de planning etc).

Voortgangsgesprekken.
In februari zijn er voortgangsgesprekken. Alle ouders worden uitgenodigd. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang a.d.h.v. het rapport besproken en worden de afstemmingsgesprekken a.d.h.v. het ingevulde formulier in parnassys geëvalueerd. Er worden eventueel nieuwe afspraken gemaakt.

10-minutengesprekken.
In juni zijn er (vrijwillige) 10-minutengesprekken. Ouders kunnen aangeven of ze een gesprek willen. Als er zorgen zijn vanuit de leerkracht nodigt de leerkracht ook zonder opgave de ouders uit.

Inloop.
Twee keer per jaar is er een inloopmoment voor ouders in de groep. U kunt dan met een les van uw kind meekijken en meedoen.