Zoeken
stuur door naar een bekende

Groep 8

Groep 8!
Groep 8 is natuurlijk een speciaal jaar. In dit jaar wordt de periode van basisschool afgesloten en worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Leerlingen en de leerkrachten zien uit naar de speciale activiteiten voor deze groep,  zoals musical en kamp.
Juf Vlot en juf de Boer zijn de leerkrachten van groep 8. In de huidig groep zitten 32 leerlingen.  Dat is een grote groep, maar we hebben het fijn met elkaar!

Databord
In onze klas hangt ook het databord. Daarop staan onze klassenregels, onze missie en onze doelen waar we het komende jaar aan gaan werken. Ook werken we onze eigen individuele doelen. Deze zijn terug te vinden in onze portfolio. Tijdens de mentorgesprekken worden de doelen ook besproken. Lukt het? Loopt het?  
Onze missie dit jaar: In deze zee hebben wij het dol-fijn, als we te vertrouwen zijn! Helpen we samen mee aan een schone zee, want bij een vieze zee, krijgt niemand een goed idee!

Programma
In het ochtendprogramma beginnen we met de dagopening waarin onze identiteit naar voren komt. Verder zullen vooral de lessen rekenen, taal, spelling en lezen plaats vinden. Aangezien leerlingen in groep 8 qua niveau steeds meer uit elkaar gaan lopen, krijgen de leerlingen op een adaptieve manier  rekenen aangeboden, dus op zijn/ haar eigen niveau. Dit doen we met behulp van het programma Gynzy Werelden. In het middagprogramma komen o.a. studievaardigheden, zaakvakken, begrijpend lezen en De Vreedzame school aan bod.

Leren leren
Groep 8 is een voorbereidingsjaar op het voortgezet onderwijs. Daarom besteden we ook aandacht aan leren leren. Denk aan planning, taakaanpak en reflectie op werk. Dit is ook terug te zien bij het huiswerk. Huiswerk is te vinden in hun huiswerkmap, die ze dagelijks mee naar school nemen. Hier is ook de planning in te vinden. Huiswerk is zorgvuldig afgestemd op de leerdoelen van de leerling.

Parro
Wij sturen regelmatig een bericht via de Parro-app. Hierin vindt u praktische informatie en wordt u op de hoogte gehouden van wat er in de klas van uw kind allemaal gebeurt.

Gym
Op dinsdagmorgen hebben de leerlingen van groep 8 gym. Dus deze morgen de gymkleren mee en starten we de dag in de Schelp. De lessen worden door meester  J. de Boer gegeven. (vakleerkracht)
We hopen er samen een gezegend jaar van te maken!

 Juf Hadassa Vlot-Koffeman, hadassakoffeman@rehoboth.nu
Werkdagen: donderdag en vrijdag

Juf Janita de Boer-Kramer, janitakramer@rehoboth.nu
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag