Zoeken
stuur door naar een bekende

Groep 1 /2 b

Welkom bij groep 1/2b,

Wij zijn een gezellige groep van nu nog 20 leerlingen, maar we groeien tot 25 leerlingen.
We doen erg ons best om te laten zien dat wij super kanjers zijn.
Zingen en spelen doen wij het liefst.
Juf de Boer is de hele week onze juf. Op maandag en dinsdag is juf Marjon (stagiaire onderwijsassistent) bij ons in de klas om te helpen. Dit jaar noemen wij onszelf ‘de tijgers’.

Op ons Databord (zie foto) staan onze groepsafspraken, missie en de doelen waar wij aan willen werken. De belangrijkste groepsafspraken zijn:

· Steek je vinger op zonder te praten, hou dat goed in de gaten.

· Netjes blijven zitten op je stoel, dat kunnen er in deze klas een hele boel.

· Nu laten wij merken hoe rustig wij kunnen werken.

· Samen spelen, samen delen.

· Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal vriendjes zijn.

 

 

 

 

 

 

 


 In groep 1/2 leren we veel door te spelen. Als we in de kring zitten doen we reken- en taal spelletjes. Ook vinden wij het gezellig als ‘Bobby’ in de klas is. Deze pop leert ons (nieuwe) woorden met behulp van de methode LOGO3000.


Bijbelonderwijs vinden wij heel belangrijk. Iedere ochtend vragen wij om de Heere bij ons wil zijn. Op maandag leren we een lied dat past bij de bijbelverhalen van deze week. Op dinsdag, woensdag en donderdag vertelt de juf een verhaal uit de Bijbel. Vrijdagochtend hebben we een bijbelse verwerking; zingen, kleuren of knutselen.

 Via Parro worden ouders op de hoogte gehouden van alle leuke dingen die wij in de klas doen. Iedere week plaatst onze juf hier foto’s van de kinderen uit onze klas

Groetjes van alle tijgers en juf Neline de Boer